Norge behöver bättre bärgningsberedskap

Hela den norska kusten måste ha bärgningsberedskap och inte bara de två nordligaste länen Troms och Finnmark. Det hävdar en arbetsgrupp som tillsattes av Kystverket för att utvärdera bärgningsarbetet vid olyckan med ”Fjord Champion” i mars förra året. Nyligen fick containerfartyget ”Tanager” maskinhaveri och började driva utanför Flekkefjord i sydvästra Norge. Det tog åtta timmar innan bogserbåten ”Bryteren” nådde haveristen. Enligt arbetsgruppen kommer det allt fler fartyg från nordvästra Ryssland och Östersjön. Behovet av beredskap i Skagen-Lindesnäsområdet är ganska akut. Gruppen säger också att beredskapen är ett statligt ansvar och att den bör ha täckning från Lofoten till den svenska gränsen. Detta kommer att kosta NOK 300–350 miljoner per år.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.