Nordsjöländer vill minska kväveutsläpp från sjöfarten

Kväveutsläppen från sjöfarten skall minskas med 40 procent. Det beslutade miljöministrarna och EU-kommissionen vid Nordsjökonferensen i Göteborg i förra veckan. Dessutom skall svavelutsläppen reduceras ytterligare. På konferensen lanserades ett nytt begrepp, Clean Ship, och kriterier skall nu tas fram för att mäta ett fartygs miljöstandard. Ministermötet vill också se en ökad användning av landansluten el i hamnarna och Sverige har beslutat att skattebefria den el som fartygen använder under hamnanlöp.