Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Nordiskt samarbete löser globala problem

Samarbete har blivit ännu viktigare än tidigare, betonar vd:arna för redareföreningarna i Sverige, Finland och Danmark.

– Vi har samma utmaningar och det nordiska samarbetet fungerar mycket bra, säger Tiina Tuurnala, vd för Rederierna i Finland, när direktörerna för redareföreningarna i Sverige, Finland och Danmark diskuterade forskning, utbildning, miljö och klimat på Donsö Shipping Meet.

Måste vara lönsam

Rikard Engström, vd för Svensk Sjöfart, understryker att det gröna perspektivet är mycket viktigt för såväl de svenska som de nordiska redarna.

– Men vi får inte glömma att också fokusera på ekonomi och konkurrenskraft. Annars kan vi inte investera för att bli grönare och grönare.

– Det handlar om att vi måste kunna konkurrera globalt. Vi behöver finna lösningar globalt inom IMO, säger Anne Steffensen, vd Danske Rederier.

Lösning på globala utmaningar

Tiina Tuurnala påpekar att EU:s roll kunde vara att snabba upp investeringar, till exempel inom utveckling och delfinansiering av projekt och nybyggen.

– I det europeiska maritima klustret har vi gott om lösningar för globala utmaningar. Om vi fokuserar på dem i Europa kan vi också lösa de större utmaningarna. Nordiska rederier är föregångare och vi har kunnande, säger Tiina Tuurnala.

Stort ansvar

– Jag tror att vi har ett stort ansvar. Vi måste visa att det går att åstadkomma denna förändring. Om vi tar risken att inte investera i en grön framtid kommer vi att vara ute, för vi kan inte konkurrera med globala standarder med länder som inte har samma sätt att se på sjömän, säkerhet och grön transformering. Investeringar i grön sjöfart är inte enbart en väg framåt, den är nödvändigt för att vi ska ha möjlighet att fortsätta idka verksamhet, säger Anne Steffensen.