Nordiska navigatörer kräver internationell insats mot pirater

Världssamfundet måste agera mot länder där pirater kan operera utan att de straffas. Ekonomiska sanktioner och FN-övervakning av vattnen utanför dessa länder är av stor vikt för våra medlemmars säkerhet.Uttalandet som kommer från Jens Fage Petersen, ordförande för danska Sjøfartens Ledere har antagits vid en kongress för nordiska navigatörer i Torshavn i förra veckan. Bakgrunden är kapningen av Danica White för tio dagar sedan utanför Somalia och det faktum att fartyget höll sig längre bort än det rekommenderade säkerhetsavståndet samt hade visst skydd av flera örlogsfartyg i området. Trots detta lyckades pirater från tre båtar borda fartyget. Den senaste nyheten på diplomatområdet är att piraterna nu framfört krav på lösensumma för besättningen och fartyget som ligger till ankars utanför hamnstaden Kyobo.