Nordiska befälsförbund i upprop mot pirater

De nordiska befälsförbunden har startat ett upprop för att sätta stopp för piratattacker, främst utanför Somalias kust. Befälsförbunden från Sverige, Norge, Island och Färöarna uppmanar FN, IMO och alla internationella, statliga såväl som ickestatliga, att sätta tryck på Somalia så att pirater inte kan kapa fartyg på internationellt vatten för att sedan ta in dem på Somalias territorialvatten utan att landet sätter stopp för det. Vidare vill organisationerna se en insatsstyrka i området, liknande den som finns i Malackasundet, för att förhindra attackerna. De nordiska förbunden har nu fått stöd av Nautical Institute, Japanese Captain’s Association samt IFSMA-International Federation of Shipmasters’ Associations.Brittiska befälsförbundet Nautilus UK har en liknande kampanj och har dessutom gjort en undersökning bland sina medlemmar som visar att de anser att det viktigaste medlet för att bekämpa pirater är bättre bemanning, skriver Safety at Sea. En bättre bemanning är nödvändig eftersom ingen kan sköta säkerheten ombord om de arbetsuppgifterna bara läggs ovanpå alla övriga uppgifter.