Nordisk representation i IMO-rådet

Generalförsamlingen i International Maritime Organisation har utsett det råd som skall styra FN-organisationens verksamhet de kommande två åren. 40 medlemsnationer har valts ut ur tre kategorier:A. 10 av de största sjöfartsnationernaB. 10 av de mest sjöfartsberoende nationernaC. 20 stater som inte ingår i de två första kategorierna och där urvalet skall leda till bästa geografiska spridning av inflytandet.Norge har valts ut ur kategori A, Sverige ur kategori B och Danmark ur kategori C.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.