Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Folk/företag

NordicNC förvärvar CTV Service och Zeatec Group AB

NordicNC (Nordic Navigation & Communication AB) går samman med CTV Service AB och Zeatec Group AB med dotterbolag.

Leverantören av marin elektronik NordicNC, där dotterbolagen CA Clase Marinelektronik och Cordland Marine ingår, går samman med CTV Service samt Zeatec Group och dess dotterbolag inklusive Adveto Advanced Technology. 

Transaktionen genomfördes efter en effektiv process där parterna hade en både tydlig och gemensam strategi, uppger Cordland Marine i ett pressmeddelande. Målet och ambitionen är att skapa tillväxt och synergieffekter i koncernen och erbjuda kunderna bredare tjänsteutbud och en större produktportfölj.

Ägande i Nordic NC

Bakom bolaget NordicNC står Gunnar Jansson, tidigare vd för CA Clase Marinelektronik och Leftinger & Johansson, tillsammans med Per Leftinger och Patrik Johansson. CTV Service ägs av Daniel Henriksson och Zeatec av Peter Nilsson.

Ägarna kommer att lägga sitt gemensamma ägande i NordicNC där man på detta sätt bygger geografisk spridning med närhet till kunden och ett stort tjänste- och produktutbud. Transaktionen är i linje med den gemensamt framtagna strategin och utvecklar koncernen på ett mycket positivt sätt, framhåller man i pressmeddelandet.

”Vi är alla mycket glada över affären och ser kombinationen av bolagen som en stark plattform för att kunna bygga ett marint erbjudande med tradition och gedigen kunskap”, uppger parterna i ett gemensamt uttalande.

25 anställda

Tillsammans har bolagen en gedigen erfarenhet och en lång historia med rötterna tillbaka till början av 1900-talet. Koncernen erbjuder sjöfarten utrustning inom kommunikation, navigation och undervattenssystem, kompletterat med underhåll, installation och service. Bolagen har totalt 25 anställda i Göteborg, Landskrona och Stockholm.

”Ägarna kommer att utveckla och förfina den mångåriga historien som koncernen har, där det är viktigt att ta väl vara på personalens kunskap och erfarenhet samt fortsätta utveckla befintliga affärsområdena. Ägarna ser också en framtid där koncernen kompletteras med närbesläktade tjänsteutbud och/eller produkter. Det kan även bli aktuellt med kompletterande förvärv.”