Norden på väg mot jätteresultat

Dampskibsselskabet Norden har återigen ökat på vinstprognosen för helåret, nu med USD 10 miljoner till USD 310 miljoner. Under tredje kvartalet såldes fartyg med en reavinst på USD 33 miljoner. Fraktintäkterna för de första nio månaderna ökade med 11 procent, jämfört med motsvarande period förra året, till USD 993 miljoner.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.