Norden köper tre produkttankers

Dampskibsselskabet Norden köper tre produkttankers från en turkisk ägare. De tre 51.213 dwt-tankfartygen levererades från STX Shipbuilding i Sydkorea 2007 och 2008 och är av MR-typ (Medium Range). Fartygen är Gan-Sabre, Gan-Shield och Gan-Spirit, de kommer byta namn till Nord Sound, Nord Sea respektive Nord Strait efter övertagandet i mars/april i år. Efter köpen består Norden-flottan av 31 enheter, av vilka tolv fartyg ägs av Norden. Ytterligare sju fartyg ligger i beställning för leverans de kommande åren. De tre nya enheterna får Singapore-flagg efter övertagandet. De kommer att kommersiellt opereras av Norient Product Pool, som är 50/50-ägd av Norden och Interorient Navigation Company Ltd. Poolen opererar 63 produkttankfartyg.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.