Fotograf: Nordea

Kategori: Ekonomi | Container | Fartygsaffärer

Nordea ser ljus vid horisonten för sjöfarten

Nordea räknar med att 2013 blir ett bättre år än 2012 för sjöfarten och ser belägg för att kreditkvaliteten inom sjöfarten har stabiliserats under årets första kvartal.  

I rapporten för årets tre första månader skriver man att tanker- och torrlastmarknaden var fortsatt svag under det första kvartalet, främst till följd av överkapacitet. De låga fraktraterna har fått värdet på säkerheterna att falla ytterligare, vilket har lett till ytterligare kreditförlustavsättningar.

Under årets första kvartal uppgick sålunda kreditförlustavsättningarna till EUR 40 miljoner, vilket dock innebär en tydlig nedgång jämfört med de EUR 63 miljoner som avsättningarna uppgick till det fjärde kvartalet 2012. Samtidigt skriver man i kvartalsrapporten att avsättningarna för framtida förluster inom sjöfart under det första kvartalet har legat kvar på ”höga nivåer”. 

Försiktig optimism

Enligt Nordea blir det allt svårare att hitta köpare till tankfartyg, och bankerna har som en följd därav blivit allt mer ovilliga att bevilja krediter till rederier. Detta har i sin tur gjort det allt svårare att genomföra omstruktureringar.

Samtidigt skriver man i kvartalsrapporten att ”i övriga sjöfartsegment är situationen stabilare”, och även när det gäller året som helhet är Nordeas vd Christian Clausen relativt positiv beträffande sjöfarten. Enligt vd:n ser man belägg för att kreditkvaliteten har stabiliserats inom sjöfarten, och man räknar med ytterligare förbättringar under 2013 jämfört med 2012.

Oväntat starka siffror

När det gäller ekonomin i dess helhet så ökade rörelseresultatet för årets första kvartal med 2 procent jämfört med det sista kvartalet 2012 och uppgick till EUR 1.060 miljarder, vilket var mer än väntat.

Periodens resultat minskade med 5 procent jämfört med förra kvartalet till EUR 796 miljoner, vilket motsvarar en avkastning på eget kapital på 11,3 procent. 

Jämfört med det senaste kvartalet steg rörelseintäkterna med 1 procent och uppgick till EUR 2,558 miljarder. 

– De ekonomiska indikatorerna har förbättrats den sista tiden, men uppgången är skör. Låga räntor och en svag ekonomisk utveckling pressar våra intäkter. Jag är därför mycket nöjd över att våra intäkts- och effektivitetsinitiativ ger resultat. Vår kapitalposition fortsätter att stärkas, skriver Nordeas vd Christian Clausen i kvartalsrapporten.