Kategori: Ekonomi | Folk/företag

Nordea ökar avsättningen för sjöfartsförluster

Det går bra för Nordea som rapporterar ett årsresultat för 2012 på 3,1 miljarder för 2012. Det finns dock två sorgebarn, den danska affären samt sjöfarten.

Fjärde kvartalet fick banken avsätta EUR 63 miljoner för låneförluster inom sjöfarten. Enligt banken är det främst inom tank- och bulksektorerna som problemen finns. Fraktraterna har varit pressade av överkapacitet och konjunkturläget med fallande fartygspriser, och därmed minskad lånesäkerhet, som följd.

Vidare skriver banken att ”det blir allt svårare att hitta köpare för tankfartyg och bankerna har blivit allt mer ovilliga att bevilja krediter till rederier, vilket har gjort det svårare att genomföra omstruktureringar”. 

Tank- och bulksektorerna svarar för cirka en tredjedel av bankens skeppsfinansieringsportfölj som fjärde kvartalet var på cirka EUR 11,5 miljarder.