Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

NOCO18 på norra Östersjön

Den internationella militärövningen Northern Coasts (NOCO18) pågår för närvarande i Östersjön.

Enligt Försvarsmakten syftar NOCO till att förbättra marinens förmåga till integrerade operationer tillsammans med förband från andra länder för att behålla och öka stabiliteten i Östersjön. Bland annat deltar en sammansatt finsk/svensk stab för att ytterligare stärka det gemensamma militära samarbetet.

NOCO18 genomförs samtidigt som NATO-övningen Trident Juncture pågår i Norge. Där deltar svenska marinen med två fartyg och omkring 100 personer.

Finland värd

NOCO genomförs varje år i och kring Östersjön med roterande värdskap. I år har Finland ansvaret. Sverige har deltagit varje år sedan starten 2007.

För svenska marinen är det årets största internationella övning. Cirka 300 svenskar kommer tillsammans med omkring 4.000 deltagare från tolv länder att öva för att kunna verka gemensamt i internationella insatser. Totalt deltar ett 30-tal fartyg. Från Sverige kommer tio fartyg samt ett antal helikoptrar. 

Övningen pågår under perioden 29 oktober till 8 november och omfattar land- och kustområden runt norra Östersjön och södra Bottenviken samt Finska viken.