Fotograf: Adam Bergman

Kategori: Folk/företag | Arbetsmarknad | Utbildning

”Ni har valt rätt bransch”

Pia Berglund, vd på Sveriges Redareförening, inledde Career Events andra dag med föreläsning om två av sjöfartsbranschens mest diskuterade ämnen: Blå skatt och trakasserier.

– Jag, och säkert många med mig, blev tyvärr chockade över det som rapporterats om trakasserier ombord på fartyg. Det stämmer helt enkelt inte överens med våra idéer om social hållbarhet inom våra företag, inledde Pia Berglund med.

Tog snabbt fram handlingsplan

Hon refererade till det som bland annat Sjöfartstidningen skrivit om tidigare i vintras – att trakasserier ombord på fartyg är mer vanligt förekommande än vad många trott. I samband med att flera berättelser skildrats i media gick stora delar av branschen samman och tog relativt snabbt fram en handlingsplan och strategi för att komma till bukt med problemen.

– Vi i branschen har slutit upp kring frågan. Nu är det dags att vi fyller handlingsplanen med handling, sa Pia Berglund.

Universitet undersöker

Bland annat berättade hon att de beställt en undersökning från den psykologiska fakulteten på Göteborgs Universitet. 

– Uppenbarligen finns det en stor differens mellan vilka regler vi säger ska råda på våra fartyg och vad som faktiskt händer ombord. Det är den differensen som vi vill att universitet ska undersöka.

Undersökningen kommer att göras genom djupintervjuer. Enligt Pia Berglund är målet inte att få reda på hur utbrett det är utan snarare vad som sker och vad som kan göras åt det. Undersökningen ska vara klar i november i år.

Har lyft frågan

– Dessutom jobbar vi kontinuerligt med att ta upp frågan på alla ledningsmöten och vi har lyft ärendet till vd-nivå hos våra medlemmar.

– Ledarna har fått gå hem och titta igenom och uppdatera sina rutiner.

Siktar på 400 fartyg

Andra halvan av Pia Berglunds föredrag handlade om tonnageskatten – eller den Blå skatten som arbetsmarknadens parter numera vill kalla den. Enligt Pia Berglund är det en fråga som i allra högsta grad berör studenterna som besöker Career Event.

– Jag förstår att ni helst vill ha ett jobb idag. Och jag inser att det inte ser så ljust ut. Men vi är en volatil bransch och marknaden går alltid upp och ner. Men med en blå skatt siktar vi på 400 svenskflaggade fartyg till 2020. Istället för de 97 som vi har i dagsläget. Något som såklart kommer att innebära en större efterfrågan för svenska befäl.

Lösningen

Även om Pia Berglund inte vågar tro att det är säkert att en tonnageskatt kommer införas av Sveriges regering är hon ändå övertygad om att sjöfarten är en framtidsbransch.

– Vi är lösningen på morgondagens utmaningar och jag är helt säker på att ni har valt rätt bransch.

Kommentarer

 • matros/bås

  efterfrågan på befäl, hur blir det med manskapet då kan man ju undra.

  • Sednatho

   Manskap..? Nä det nya nu är att fartygen bara skall bemannas med befäl..i olika grader alltså! Med alla dessa utbildningsplatser, finns det mer än väl befäl till att bemanna samtliga tjänster ombord i svenska handelsflottan! Tex första gångs kadetter = jungmän/motorelever, andra gångs = lättmatroser, ekopersonal, tredjegångs = matroser motormän etc..fler behövs inte!;)

   • Stig Magnusson, båsen

    Du har nog rätt. Många gånger så har man ju fått arbetslösa styrmän på däck i stället för arbetslösa matroser. Styrmännen tar ju en vakant plats för yrkesgruppen matroser. Vad gör SEKO SJÖ åt detta problem, inget vad jag kan se under dessa år. När dom går ut styrmansklassen så är dom tydligen kompetenta som matroser också.. Ta bort den kompetensen från skolan så får våra arbetslösa matroser mer jobb att ansöka om.

    • Anonymous

     Kan man klara av att jobba som styrman, kan man skrubba däck som matros. Så avancerat är det inte. Bra att de som inte får styrmansjobb kan få en matrostjänst och sedan klättra.

     • Anonymous

      Om man bara tror att det bara handlar om att skrubba däck så blir man nog inget vidare befäl då den dagen kommer… ( mångårig befälhavare och inspektör )

     • Anonymous

      här blev det något fel.Jag svarade åt anonym så det är hans insändare inte min

      • Adam Bergman

       Hej Anonym, då vi fortfarande har möjligheten för alla att vara anonyma blir det ibland så att anonym svarar anonym, vilket kan vara förvirrande.
       Därför uppmanar vi alla att helst uppge sitt namn, även om det inte är ett krav, för att göra debatterna så tydliga som möjligt.

       • Anonymous

        det är jag Stig Magnusson, båsen som svarade åt anonym. Men nu ser det ju ut som att det är jag som har skrivit insändaren citat:Kan man klara av att jobba som styrman, kan man skrubba däck som matros. Så avancerat är det inte. Bra att de som inte får styrmansjobb kan få en matrostjänst och sedan klättra.Medan mitt inlägg åt anonym försvann. Fattar ingenting.

 • Anonym

  Känns ju hoppfullt, tyvärr tror jag aldrig på 400 fartyg. Tuffa tider i Norge nu också kan friställa mycket svenskt befäl. Men vill gärna detta ska vara framtiden men den ser mörk ut…

 • Benny Andersson

  Kan inte se att det handlar enbart om Blå Skatt. Det finns alltför många andra hinder i vägen för att önskad effekt ska uppnås. Svenskt sjöfolk måste tex få skatteregler som gör oss konkurrenskraftiga. Personalen utgör 2/3 av OPEX…

 • Sjöfartsentusiast

  Vilka faktorer är det som gör att svensk sjöfart inte blir konkurrenskraftig? Då menar jag utöver att tonnageskatt inte införts?

 • Evert

  att hävda ett låglöneyrke som inte bär sina kostnader som framtidsyrke . hur tänker man ?
  det är ju trots allt så att merparten av de ombordanställda uppbär lön som inte en svensk kan leva på . oavsett om det är flaggat i annat land eller sverige. kom med något nytt och hoppfullt.
  snacket om att man tillför skatter tror jag inte på ,all skatt går ju tillbaks till arbetsgivaren i den svenska modellen.

Artikeln är stängd för fler kommentarer