Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: Miljö | Container | RoRo

Neste Oil lanserar lågsvavlig bunkerolja

Inför 2015 kommer Neste Oil ut med en ny, lågsvavlig bunkerolja på marknaden.

Den nya bunkerolja som Neste Oil börjar tillverka reducerar svavel, kväve och partikelutsläppen, uppger Neste Oil.

– Detta är ett medeldestillat som vi lanserar som en för oss ny produkt på marknaden, säger direktör Olli Vesamo vid Neste Oil till Sjöfartstidningen.

Han uppger att det nya bränslet är en mer raffinerad produkt än konventionell bunkerolja.

– Eftersom vi avlägsnar så gott som all svavel under raffineringsprocessen gör den det möjligt att uppfylla de stränga nya svavelgränserna som träder i kraft i början av nästa år. Det kommer också att eliminera behovet av att göra större modifieringar av fartygen, som installation av skrubber, säger Olli Vesamo.

Den nya bunkeroljan kommer att tillverkas vid Neste Oils raffinaderier i Borgå och Nådendal. Enligt Neste Oil kommer den att finnas tillgänglig i hamnarna i Finland i slutet av detta år.

– Prisnivån kommer att vara ganska nära marin gasolja, kanske något lägre, säger Olli Vesamo.