Nedåt för StatoilHydro

Högre kostnader och lägre intäkter gav StatoilHydro nettointäkter på NOK 44.6 miljarder förra året, jämfört med NOK 51,8 miljarder 2006. Sammanslagningen mellan olje- och gasdivisionerna i Hydro kostade uppskattningsvis NOK 10,7 miljarder. Den kanske största kostnadsökningen var för att pumpa upp oljan ur jorden. Under 2006 kostade detta NOK 28,4 per fat. Ett år senare låg kostnaden på NOK 35,7 per fat, en ökning med 26 procent. StatoilHydro fick också lägre betalt för olja och gas än budgeterat. Olja gick ner från USD 87,74 per fat till USD 86,10 per fat 2007, medan gas gick ner från NOK 1,87 per kubikmeter till NOK 1,83 per kubikmeter. Också kostnaderna för stål, riggar och undervattensinstallationer steg under 2007.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.