Fotograf: Fredrik Davidsson

Kategori: Miljö

Naturgasen kommer

DNV säger att LNG blir det naturliga valet 2020, både ekonomiskt och miljömässigt. Särskilt om SECA träder i kraft om ett par år. Hamnarna måste förbereda för bunkring.

Vi har i en studie kommit fram till att 2020 kommer 50 procent av alla fartyg som levereras för att trafikera Östersjön att drivas med LNG. Personligen, tror jag att andelen kommer att vara betydligt större än så, säger Lars Petter Blikom, LNG-ansvarig på DNV under en konferens anordnad av Baltic Ports Organisation.

DNV talar i viss mån i egen sak eftersom av dagens 22 LNG-fartyg i drift är i princip alla klassade hos DNV.

– Det har tagit tio år att få 22 LNG-fartyg i drift. Nu har vi under bara två år fått ytterligare 18 fartyg i beställning. Vi kan mycket väl vara i början av en exponentiell utveckling av LNG-flottan, säger Lars Petter Blikom vars argument för att det kan vara så låter enkelt.

– Det är väldigt, väldigt uppenbart att LNG är det bästa alternativet för miljön men LNG kommer också att vara det bästa alternativet ur ekonomisk synvinkel.

– Gasolja kommer inte att vara lösningen för sjöfarten, den kommer att bli för dyr, säger Magnus Witting som kommer att bli vd för LNG Got, bolaget som Göteborgs Energi, Göteborgs Hamns och Gasnor håller på och bilda för att distribuera LNG i Göteborg.

Orsaken är en uppseglande brist på diesel i Europa vilken gör att raffinaderierna kommer att prioritera dieselproduktion för landtransporter. 

Regelmässigt ser DNV inga ”show stoppers” men den studie av bunkring från fartyg till fartyg som gjorts i Göteborg måste göras i många fler hamnar och med många fler fartyg innan det kan bli ett allmängiltigt regelverk. Det är dock den normala gången.

På en direkt fråga från Stockholms Hamnars tf VD Henrik Widerståhl om LNG kommer att slå igenom på alla fartygstyper blir svaret ja när det gäller nybyggen men för konverteringar tror Lars Petter Blikom att det bara kommer att vara intressant när man kan sätta tankarna direkt på däck.

Per Tunell, miljöchef på Wallenius Marine, verkar inte lika övertygad om att LNG kommer att passa i alla nybyggen även att han tycker att den flytande naturgasen passar perfekt på så sätt att man inte tar ombord skitigt bränsle som sedan ska renas i skorstenen. Ett nybyggt bilfraktfartyg skulle förlora 20 procent lastkapacitet på grund av skymmande LNG-tankar och ändå kräva fler bunkringar.Per Tunell säger att det är fantastiskt att vara miljöchef på ett företag med en ägare som är genuint intresserade av att vara miljövänliga. Det visar sig dock att även på Wallenius väger ekonomiavdelningens ord tungt.

– Vi har också tittat på att bygga om två äldre fartyg så att de får ett gas-elektriskt maskineri som de kan köra på när de kommer in i ett SECA. Det är en lösning som ser mycket bra ut både tekniskt och miljömässigt, vår ekonomiavdelning är inte lika entusiastisk.

Många hamnar funderar på möjligheterna att förse ett fartyg, eller en färjelinje med LNG vid ett fast kajläge

– Vi ser inte det som en särskilt bra utveckling, med tanke på att vi tror att det kommer att finnas så många fler fartyg som efterfrågar LNG, säger Lars Petter Blikom.