Nära miljonen underskrifter mot pirateriet

När Världssjöfartens Dag – med ”Year of the Seafarer” som tema – firas kan organisationerna bakom www.endpiracypetition.org lämna över en skrivelse undertecknad av 920.000 personer som kräver krafttag mot den somaliska piratverksamheten till IMO:s generalsekreterare Efthimios E Mitropoulos.Hemsidan sjösattes för bara fyra månader sedan och målet var en halv miljon underskrifter. Bakom satsningen står en mängd internationella bransch-, arbetsgivare- och arbetstagarorganisationer. I dag finns över 350 sjöfarare på 16 fartyg som gisslan längs Somalias kust.Samtidigt lanseras en ny organisation som skall fokusera på sjöfolks legala rättigheter och missförhållanden. Organisationen Seafarers’ Rights International, SRI, har fått initialt finansiellt stöd av ITF:s Seafarers’ Trust, men skall fungera som en oberoende organisation. SRI skall nu sjösätta större forskningsprojekt inom kriminaliseringen av sjöfolk, övergivande av besättningar på kvarhållna fartyg samt flaggstaternas roll.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.