Myndigheter jobbar ihop mot gas

Arbetsmiljöverket och Sjöfartsinspektionen gör gemensam sak och informerar hamnar, stuverier och fackföreningar om riskerna med gas i lastrum. De senaste åren har ett flertal olyckor med döda och svårt skadade inträffat vid lossning av fartyg med olika trävaror och pellet, olyckor kan också inträffa vidd lossning av fisk. Dessa varor kan utveckla giftiga gaser och tränga undan syret i luften. Därför ska syrehalten och förekomsten av giftiga gaser alltid mätas. Dessutom ska lämplig skyddsutrustning tillhandahållas av arbetsgivaren, och arbetstagaren är skyldig att använda den.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.