Fotograf: Bent Mikkelsen

Mudderbolags fartyg i blockad

Sjöfolk från Indien och Sri Lanka har hamnat i en ekonomisk knipa på grund av en tvist med svensk-dansk-litauiska Baltic Dredging. Två av bolagets fartyg har stoppats efter hamnstatskontroll.

Elva sjömän från Indien och Sri Lanka befinner sig för närvarande ombord på det Panamaregistrerade sugmudderverket Lesse, som ligger vid kaj i Odense. De har en kontrovers med arbetsgivaren Baltic Dredging om ej utbetalda löner och har efter samråd med ITF Danmark valt att stanna kvar på fartyget för att skydda sina intressen i händelse av konkurs eller liknande. 

Konflikten inleddes i början av november då de elva sjömännen ännu inte hade fått ut sina löner för oktober månad. De vände sig till bolagets ledning men detta gav varken resultat eller löften, så de kontaktade Internationella Transportarbetarefederationen, ITF.

– Matroserna är oroliga över situationen och vet inte vem de kan lita på, säger inspektör Morten Bach, ITF Danmark. 

– Det har dessutom visat sig att flera av sjömännen inte har sina papper i ordning, så de riskerar att skickas ut ur landet när som helst. Vi har därför valt att försätta fartyget i blockad för att därmed säkerställa sjöfolkets tillgodohavanden, fortsätter Morten Bach.

De indiska och lankesiska sjömännen har använts i flera fartyg trots att de är anställda för att segla med Lesse. Utan Søfartsstyrelsens kännedom har de arbetat i det danskregistrerade fartyget Kristina Høj, vilket innebär att de saknat Sjøfartsstyrelsens godkännande att segla med fartyget ifråga. När sjömännen fick kontakt med ITF kom ett antal olika omständigheter i ljuset. Bland annat har flera av sjömännen omdirigerats till Skurup i Skåne där de utnyttjats som byggnadsarbetare av bolagets ledning.

Två fartyg stoppade

När ITF kom in i bilden kontaktades Søfartsstyrelsen som skickade en inspektör till Odense. Efter hamnstatskontroll stoppades både Lesse (klassad av Isthmus Bureau of Shipping) och bogserbåten Lisa från den 17 respektive 18 november. Den 10 december var fartygen fortfarande stoppade. Kristina Høj har dock tillåtelse att segla.

Situationen har utvecklats kontinuerligt och de flesta av de Baltic Dredgings fartyg ligger i Odense hamn. Dessa är tidigare nämnda Lesse under panamaflagg, bogserbåten Lisa under litauisk flagg och mudderverket Kristina Høj som är registrerat i Danmark. Baltic Dregdings baltiska flotta består också av pråmen Rasmus och sugmudderverket Sand Swan som seglar under litauisk flagg. Sand Swan är för närvarande på väg till Klaipeda.

Bolaget Baltic Dredging APS är ett multinationellt företag med huvudkontor i svenska Skurup där även vd Jan Licazzo är skriven. Det är registrerat i Sverige under bolagsformen ”Utländska juridiska personer” och saknar f-skattebevis. De övriga i företagsledningen är ekonomichefen Ove Bundgaard, som bor i Rødvig i Danmark, medan chefen för UAB Baltic Muddring, Igor Celms, bor i Klaipeda, Litauen. Den fjärde mannen i företagets ledning är projektledaren Morten Mikkelsen, som också har adress i Skurup. 

Enligt företagets webbplats grundades bolaget 2001 och har sedan dess arbetat med olika typer av byggentreprenad såsom hamnkonstruktion och muddring. 

Bolagets flotta förvärvades i huvudsak  under hösten 2009. Lesse köptes i Belgien efter att ha legat upplagd en längre tid. Ungefär samtidigt förvärvades engelska Sand Swan som fick litauisk flagg i samband med köpet. Bogserbåten Lisa har tidigare varit norsk och seglat under namnet Pors, men försvann från Norge i samband med konkursen i ScanTug, ett annat bolag med svensk koppling. När detta fartyg hamnade i Baltic Dredgings flotta är okänt. Danskflaggade Kristina Høj skall ha förvärvats från Deutsch-Schwedisch Wasserbau i Arnis, men Baltic Dredging har inte anmält köpet till fartygsregistret. I juridisk mening ägs därmed fartyget av den förre ägaren.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.