Mols-Linien minskade förlusterna

Danska Mols-Linien A/S lyckades minska förlusterna under fjolåret, från DKK –56,7 miljoner 2008 till –1,8 miljoner 2009. Rederiet har drabbats väldigt hårt av den globala recessionen. Nettointäkterna föll 14,5 procent till DKK 673,9 miljoner. Det egna kapitalet ökade från DKK 338 miljoner till 354,4 miljoner. Under fjolåret transporterade bolaget 770.861 privatfordon (–8,4 procent), över två miljoner passagerare (–8,7 procent) och 251.508 lastbilar och trailers (–20,1 procent). Under 2009 minskades antalet anställda, från 479 till 430 personer.Mols-Linien har senarelagt köpet av en extra snabbfärja för linjen Århus–Odden.