Minskad vinst för Aalborgs hamn

Godsomsättningen minskade något i Aalborgs hamn under 2004 vilket resulterade i minskad vinst för helåret. Sedan 2000 har hamnens resultat haft en uppåtgående trend, men denna bröts 2004. Nettointäkterna uppgick till DKK 80 miljoner (EUR 10,74 miljoner) och vinsten efter skatt blev DKK 9,4 miljoner (EUR 1,26 miljoner). Det egna kapitalet uppgick vid årets slut till DKK 272 miljoner (EUR 36,5 miljoner). Fartygsavgifter utgör 38 procent av intäkterna, medan 39 procent är hyresintäkter. Aalborgs Hamn ser positivt på framtiden och har planer på att utveckla de östra delarna av hamnområdet, Grønlandshavnen, som ligger cirka 13 kilometer från gamla hamnen. Kajerna vid den sistnämnda används alltmer sällan och området kommer därför att säljas under det närmaste året. I dag finns två restaurangfartyg i gamla hamnen och fler väntas etablera sig i framtiden.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.