Minskad oljehantering för Ventspils Nafta Terminals

Ventspils Naftas dotterbolag Ventspils Nafta Terminals hanterade 5,7 miljoner ton råolja och oljeprodukter i fjol, vilket är 29,6 procent mindre än under år 2005. 1,24 miljoner ton råolja och oljeprodukter lossades från fartyg 2006, vilket är nästan en miljon ton mer än året innan. Resten transporterades via järnväg för lastning till fartyg. Resultatförsämringarna har samma orsaker som tidigare år, bland annat de ryska järnvägstarifferna, som är ogynnsamma för lastägare.