Infrastrukturminister Andreas Carlson introduceras av Pia Berglund, Svensk Sjöfart.

Fotograf: Albin Dahlin

Ministern vill ha förbud mot skrubberutsläpp

Regeringen vill se ett internationellt förbud mot utsläpp av skrubbervatten från fartyg. Infrastrukturminister Andreas Carlson säger att regeringen driver frågan både inom EU och gentemot IMO. Ett första steg skulle kunna bli ett förbud inom Östersjön.

Det var när infrastrukturminister Andreas Carlson talade på branschföreningen Svensk Sjöfarts årsmöte i Stockholm som han tog upp problematiken med utsläpp av skrubbervatten från fartyg. Han pekade på att frågan om skrubbers aktualiserats efter olyckan med Marco Polo längs Blekingekusten.

– Vi hade redan börjat att se vad vi kan göra från regeringens sida för att få ett bättre regelverk kopplat till det här. Jag vill därför upprepa att det är min och regeringens avsikt att vi ska kunna förbjuda de här utsläppen. Jag har lyft frågan bland mina ministrar i EU och jag har tagit upp den med IMO:s generalsekreterare, säger Andreas Carlson.

Om man inte lyckas med en internationell lösning kan ett alternativ vara att få med länderna runt Östersjön för att få till ett regionalt förbud i Östersjön, fortsatte Andreas Carlson.

– Det är så uppenbart att skrubbers inte är inte en del av en framtidsorienterad sjöfart. Det är en del av historiken, och det visar ju också svensk sjöfart när ni så tydligt tar ton i den här frågan. Vi är glada över att ni så tydligt markerat att branschen stödjer ett förbud.

Vi behöver såväl fler svenskflaggade fartyg som fler svenska sjömän, och det är ett arbete som behöver ske mycket snabbt.

Infrastrukturminister Andreas Carlson.

Handelsfrågor i fokus

Vikten av frihandel, och de olika hot som världshandeln står inför var annars huvudämnet när branschföreningen Svensk Sjöfart höll årsmötesseminarium i Stockholm. Infrastrukturministern pekade i sitt tal på sjöfartens stora betydelse i en orolig tid.

– Just eftersom vi är så beroende av sjöfarten är det viktigt att stärka vår robusthet, och arbeta med att säkra sjöfarten när vi nu har ett läge med ett krig bara 70 mil från svenskt territorium. Vi behöver såväl fler svenskflaggade fartyg som fler svenska sjömän, och det är ett arbete som behöver ske mycket snabbt.

Inga nya besked om åtgärder för konkurrenskraft

Andreas Carlson pekade på de åtgärder regeringen gjort för att stärka den svenska handelsflottan, bland annat skapandet av en mer flexibel utbildningsväg för däcksbefäl klass 7.

Det blev däremot inga nya besked till branschen gällande åtgärder utifrån den utredning man tillsatt för att stärka sjöfartens konkurrenskraft.

– Vi har i dagsläget inte något nytt beslut att informera om, men jag kan försäkra er om att jag har mycket höga ambitioner om att stärka svensk sjöfarts konkurrenskraft. De regler vi har för stämpelskatt och tonnageskatt kan vara det som skiljer om man väljer att flagga in i Sverige eller något annat land. Därför är det så viktigt att vi snabbt förändrar systemen för att stå oss i den konkurrensen.

Andreas Carlson lyfte också att det pågår ett arbete med en lagrådsremiss för att införa ett bareboatregister för att underlätta för svenska rederier att hyra in och också hyra ut fartyg utan besättning.

– Jag kan inte idag ge någon närmare tidsplan exakt när vi kommer att ha det här framme. Men även denna fråga är en viktig pusselbit för att stärka konkurrenskraften och beredskapen.

Ser med oro på skuggflotta

Andreas Carlson beskrev också de ”skuggfartyg” kopplade till Ryssland som trafikerar längs Sveriges kuster som ett orosmoln i vårt närområde.

– Regeringen tar detta på stort allvar. Vi måste agera gemensamt på EU-nivå för att uppnå detta. Där har vi tagit steg från svensk sida och det är förstås angeläget att fler länder gör sin röst hörd och att kommissionen tar sitt ansvar i detta.

Få vårt nyhetsbrev!

 

Bli uppdaterad med de senaste sjöfartsnyheterna. Prenumerera på vårt nyhetsbrev.