Miljön ombord ska utredas

Svenska Miljöinstitutet IVL ska undersöka miljön ombord på fartyg för att se vilka risker de ombordsanställda löper för att bli utsatta för kemiska substanser och partiklar. De ska också utveckla teknik för att övervaka innemiljön på fartyg och ge förslag på hur man kan förbättra miljön, vilket sedan ska kunna användas både på befintliga fartyg och som underlag när man bygger nya.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.