Finländska Gränsbevakningsväsendets projekt Bevakningsfartyg 2025.

Fotograf: Gränsbevakningsväsendet

Kategori: Skeppsbyggnad | Specialfartyg

Meyer Turku bygger bevakningsfartyg

Det blir varvet Meyer Turku i Åbo som bygger finländska Gränsbevakningsväsendets nya bevakningsfartyg.

Gränsbevakningsväsendet har tecknat intentionsavtal (letter of intent) med Meyer Turku om byggnation av två multipurpose-bevakningsfartyg. Därmed går Gränsbevakningens projekt Bevakningsfartyg 2025 in i sin nästa fas och efter kontraktsförhandlingar under hösten är målsättningen att teckna slutgiltigt kontrakt innan årsskiftet.

Två ersätter tre

Efter anbudsbegäran senaste vår lämnade Meyer Turku det vinnande anbudet enligt på förhand definierade urvalskriterier. De två nybyggena ska ersätta tre befintliga bevakningsfartyg. Gränsbevakningsväsendet uppger att det är nödvändigt att förnya fartygen för att kunna utföra sina uppgifter och ännu effektivare skapa trygghet på Finlands havsområden. Kombinationsfartygen ska också stödja flera andra myndigheters arbete på öppet hav och i skärgården.

– Anskaffningen av två multipurpose-bevakningsfartyg är nödvändig för att ersätta fartyg som ska utrangerats. Med anskaffningen tar vi Finlands beredskap till den nivå som utmaningarna i verksamhetsmiljön förutsätter vid bevakningsuppdrag för att upprätthålla tryggheten till havs. I planeringen av de nya fartygen beaktar vi erfarenheterna från bevakningsfartyget Turva, de möjligheter som ny teknik ger, fartygens miljöpåverkan samt förändringar i Finlands säkerhetsomgivning, säger Gränsbevakningsväsendets biträdande chef, konteramiral Markku Hassinen, i ett pressmeddelande.

Viktigt avtal

För Meyer Turku, som under ett antal år profilerat sig som byggare av ultrastora kryssningsfartyg, har uppdraget stor betydelse.

– Detta är en mycket viktigt avsiktsförklaring för Meyer Turku och hela det finländska skeppsbyggnadsnätverket. Vi reser oss åter efter den kris som pandemin förorsakat och dagens intentionsavtal skapar ytterligare stabilitet i vår orderbok som sträcker sig till 2026. Det är också speciellt fint att en part som Gränsbevakningsväsendet visar detta förtroende för varvet Meyer Turku, kommenterar varvets vice vd Tapani Pulli i pressmeddelandet från varvet.