Meriaura beställer specialfartyg

Oy Gaiamare Ab som ingår i den finländska företagsgruppen Meriaura beställer ett multifunktionellt lastfartyg från STX Finlands Åbovarv. Det 105 meter långa och 19 meter breda fartyget kommer att få en lastkapacitet på däck om 5.000 ton. I planeringen har man speciellt beaktat transporter av krävande projektlaster som delar av vindkraftverk. Rederiet satsar också mycket på att minimera fartygets miljöpåverkan. Maskineriet blir diesel-elektriskt och som bränsle används bioolja. I designen utnyttjar man Aker Arctic Technologys DAS-koncept, vilket innebär att fartyget kör med aktern före i svåra isförhållanden. Vidare utrustas nybygget för oljesanering. I skrovet finns 2.700 kubikmeters tankkapacitet och fartyget förbereds för att ta ombord avancerad oljesaneringsutrustning. Fartyget får dynamisk positionering. Manövrerbarheten blir exceptionellt bra även i låg fart tack vare två styrande eldrivna propelleraggregat i aktern och dubbla bogpropellrar. Leveransen är planerad till våren 2012.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.