Mer slack på wiren hade kunnat rädda Bourbon Dolphin

Under förhören i haverikommissionen som utreder olyckan med Bourbon Dolphin framkom att den bogseringsansvarige ombord på plattformen Transocean Rather nekade Bourbon Dolphins befälhavares begäran om mer slack på wiren. Ankarhanterarens befälhavare ville ha mer slack för att få mer manöverutrymme för fartygen. Den ansvarige för bogseringen sade först nej till ge ut mer wire men ändrade sig när Bourbon Dolphins befälhavare insisterade. När Grim Bergtun, befälhavare på AHTS Olympic Hercules fick frågan om han trodde att olyckan kunnat undvikas med mer slack på wiren svarade han ”Ja”. Med mer slack hade Olympic Hercules kunnat återkomma i position trots de starka strömmarna och sex meter höga vågor. Den bogseringsansvarige tycktes ha förstått att Bourbon Dolphin var i svårigheter eftersom han bad Olympic Hercules att vara beredd på att assistera. Enligt kapten Bergtun bad den bogseransvarige Bourbon Dolphin att avsluta arbetet och sedan lämna området. Sju ankare var redan på plats och situationen ansågs inte vara kritisk.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.