Mer pengar tillgängliga för norska varv

Norska varv har fått större möjligheter till finansiering sedan Garanti-Instituttet for Eksportkreditt, GIEK, i mars förra året fick befogenhet att garantera upp till 50 procent av nybyggnadsfinansieringen på norska varv. Totalt kan man garantera NOK 2,5 miljarder. Enligt Birger Skaar på branschorganisationen Norske Skipsverft har varven krävt att detta system återinförs för att klara det ökade behovet av nybyggnadsfinansiering. Ett liknande system fanns i mitten av 90-talet, men det användes i väldigt begränsad skala eftersom det var för dyrt.Omsättningen på varven har ökat under de senaste fem åren, bl.a. därför att fler fartyg kan färdigställas när skroven byggs av utländska varv.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.