Mer exportgods i ryska hamnar

Ryska hamnar hanterade enligt SeaNews.ru över 160 miljoner ton gods under det första halvåret, vilket är 19 procent mer än under motsvarande period i fjol. Bulkgods ökade med 12 procent till 68,5 miljoner ton, och flytande gods ökade till 91,6 miljoner, 25 procent mer än under första halvåret 2004. Under årets första fem månader var 85 procent av den totala godsomsättningen export och 6 procent import, medan cabotagelaster var 5 procent och transitlaster 4 procent.Rysslands hamnar i nordvästra regionen hanterade 69,47 miljoner ton gods under det första halvåret, vilket är 32 procent mer än under motsvarande period i fjol. Det största godsslaget var flytande gods – 41 miljoner ton, vilket innebär en ökning med 47 procent i jämförelse med första halvåret i fjol.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.