Fotograf: Fredrik Davidsson

Kategori: Folk/företag | Utbildning

Med uppdrag att locka nya grupper

Som affärsutvecklare för maritima kurser på Chalmers institution för sjöfart och maritim teknik har den förre Transatlantic-mannen Staffan Strive tagit steget från det privata näringslivet in på en högskola.

– Vad det kommer att innebära för utmaningar vet jag nog inte ännu, säger Strive och med bara ett par veckors anställning, sedan den första februari kan väl det vara förståeligt.

– Under de sista tolv åren på Tansatlantic jobbade jag mycket med Filllipinerna och under ett år i Singapore på Bernard Shulte Shipmanagement, eller BSM, har jag lärt mig att de är mycket snabbare, och har mer fokus på, att ta till sig förändringar än vad vi är i Sverige. Där borta pratas det mer om vad som händer inom shipping, säger Staffan Strive som också framhåller den absolut största skillnaden.

– Därborta handlar allt om dollar, kan man hitta ett sätt att göra något billigare så gör man det. Vi här hemma tycker att vi är, och vi är också, duktiga och gör saker riktigt men vi kan inte ta betalt för det. Marknaden betalar inte för det kortsiktigt.

Fast övertygad

Det kan ju för någon som just tagit ett jobb på en utbildningsinstitution synas vara motsägelsefiulla åsikter men likafullt är det där Sverige och Skandinaviens chans liger.

– Långsiktigt är utbildning och hög kvalitet vår enda chans, det är jag fullt och fast övertygad om ochd et är därför jag har tagit det här jobbet. Vi kan aldrig konkurera bara med dollarn, att vara billigast. Uppgiften blir nu att utnyttja kunskapen som finns på Chalmers och se till att den kommer ännu bättre till användning.

– Jag ska jobba med alla sorters uppdragsutbildningar, fortbildningar och externa utbildningar. Jag ska se till att vi utnyttjar våra resurser, våra simulatorer och lärare, så mycket som möjligt, säger Staffan Strive och fortsätter.

– Det är inte det att lärarna inte har något att göra men idag händer det att kurser ställs in föra tt det är för få som anmält sig. Det är itne bra och där ser jag en uppgift för mig, ut och sälj. Vi ska ha aktiva sjöbefäl, landanställda på rederier, klasningsällskap och myndigheter här. Behövs det utvecklar vi nya kurser men här finns redan många bra kurser. Alla som kommer hit på fortbildning ska veta att de går en kurs på högskolenivå med den kvalitet det innebär.

Sprida namnet

I Sverrige är Chalmers välkänt men på BSM:s mannagemnetkontor i Singapore eller ens på huvudkontoret i Hamburg är det knappast någon som när det är dags att skicka någon på fprtbildning först och främst tänker på Chalmers som kursleverantör.

– Nej, absolut inte men det är mitt ansvar att utnytttja mina kontakter och få ut Chlamers namn i Skandinavien och norra Europa.

 Det finns ju också managment- och bemanningsbolag ute i vida världen som har mer eller mindre starka band till svenska ägare. Bolag som borde kunan utgöra en rekryterignsgrund till utbildningar på Chalmers.

– Det finns redan sådana kontakter tagna, säger Staffan Strive lite hemlighetsfullt när saken kommer på tal om varför banden till svenskbolagen ute i världen inte redan är starkare.

– Chalmers har inte behövt tänka så tidigare.

Kommentarer

  • Andreas Åsenholm (SD)

    Det är bara att gratulera Chalmers. Ni har knutit till er en kompetent resurs som utan tvekan kommer lyfta er verksamhet ! Med hjälp av Striwe kommer ni förvandlas från en nationell till en internationell utbildningsaktör inom sjöfartsklustret. I dessa tider är det nödvändigt för alla utbildningsaktörer att börja tänka om .Den nu 173 år gamla kungliga förordningen om att Navigationsskolornas uppdrag är att utbilda svenska övfer -och underbefäl åt den svenska handelsflottan tillämpas än idag.. Tiderna har dock förändrats. Det är hög tid att komma till insikt i att svenska sjöbefälsskolor inte hur länge som helst kan överleva på att utbilda svenska sjöbefäl till en ständigt krympande svensk handelsflotta. Det behövs ett paradigmskifte inom den svenska sjöbefälsutbildningen.

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.