Fotograf: Lars Andersson

Kategori: Ekonomi

Måttligt dyrare för rederierna

Det blir stadigt dyrare att bedriva rederiverksamhet. Av konsultföretaget Moore Stephens årliga sammanställning framgår att kostnadsökningen väntas bli knappt tre procent i år och likaså under 2015.

Besättningarnas löner förväntas ha ökat med 2,4 procent under 2014 och med 2,6 procent under 2015. Kostnaderna för övrig personal väntas öka med 1,9 respektive 2,1 procent för i år och nästa år.

Reparationer och underhåll väntas ha ökat med 2,3 procent vid 2014 års utgång och med 2,4 procent under 2015.

Dyra försäkringar

Även försäkringskostnaderna kommer att öka, tror de tillfrågade redericheferna i Moore Stephens enkät. P&I med 2,0 procent i år och med 2,2 under 2015. H&M-försäkringar (Hull & Machinery) tros däremot bara öka med 1,6 respektive 1,8 procent under i år och nästa år.

När det gäller torrdockning tror de tillfrågade att detta kommer att öka med 2,1 procent i år och öka med 2,2 procent under 2015. 

Inte förvånand

Christopher Pålsson på analysföretaget Maritime Insight förvånas inte över siffrorna.

– Det är klart att besättningskostnaderna ökat i enlighet med den nya ILO- och ITF-avtalen. Och reparationer och underhåll borde verkligen öka med tanke på att stora delar av världsflottan är tämligen gammal.

Billigare olja

Christopher Pålsson lyfter också fram de nya regelverken som orsak till att kostnaderna drivs upp.

– Både Seca-direktivet och ballastvattenkonventionen, när den slutligen antas, kommer att driva på kostnadsökningarna. Å andra sidan är oljepriserna betydligt lägre nu än för några år sedan, så fram till och med 2014 har bränslepriserna minskat jämfört med för ett antal år sedan.

Större ökningar förr

Han tillägger att många rederier dock brottas med svårigheter att få verksamheten att gå ihop och att alla kostnadsökningar därför är kännbara.

Mellan åren 2006 och 2009 låg kostnadsökningarna betydligt högre än för 2014 och 2015. Enligt vad Moore Stephens skriver ökade rederiernas utgifter för den operationella verksamheten med 16 procent bara under 2008. 

Kommentarer

  • Rolf B Bertilson

    Vi borde i vårt land göra som i UK ha en särskild ansvarig för respektive transportslag under infrastrukturministern. Om vi därför hade en särskild person med ansvar inom regeringen för sjöfart skulle denne person kunna ha detaljkunskap om frågor som tas upp i denna artikel. Möjligen skulle denne ”underminister” för sjöfart även hantera järnvägsfrågor för att rätt fördela resurser mm mellan sjöfart och järnväg.

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.