Marknadsläget tillåter inte höjning av frakterna

Finnlines verkställande direktör Antti Lagerros sade i sin rapport till bolagsstämman att resultatet för årets tre första månader blir svagare än året innan. Den svåra konkurrenssituationen gör det omöjligt att ta ut ökade kostnader genom att höja frakterna. Vidare har åtgärder för att anpassa verksamheten på vissa marknadsområden visat sig vara otillräckliga.På de viktigaste marknaderna har volymutvecklingen dock varit positiv. – Koncernen har redan börjat vidta åtgärder men hela årets resultat kommer ändå att bli sämre än marknadens förväntningar, meddelar Lagerroos.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.