Marin Mätteknik flaggar ut

Marin Mätteknik har påbörjat förberedelserna för att flagga ut sin flotta. Facken och personalen har informerats om att processen är igång. Anledningen till beslutet är att trots att rederiet efter fyra års processande vunnit rätten till rederistöd ändå inte får stödet. Regeringen har ändrat förordningen så att Marin Mätteknik inte får rederistöd.”Att näringsdepartementet drivit denna fråga och att tjänstemän på departementet till och med förfäktat sin och departementets uppfattning i domstolar uppfattar vi som ett ställningstagande från departementets sida om att vår typ av sjöfart inte är önskvärd under svensk flagg”, skriver vd Ola Oskarsson i ett brev till näringsdepartementet där han också ber om ett möte snarast.”Det brinner i knutarna. Som det är nu kostar det oss tiotusentals kronor varje dag att ha svensk flagg. Vi har inte tid att vänta på någon klusterrapport eller annan utredning. Ni behöver agera nu!” skriver Ola Oskarsson vidare i brevet till departementet och säger sedan också till Svensk Sjöfarts Tidning:– Jag stänger inte dörren. Vi rör oss men om politikerna ändrar sig under processen skall vi givetvis överväga den nya sjöfartspolitiken.En längre intervju med Ola Oskarsson finns i Svensk Sjöfarts Tidning nr 11, i handeln nästa vecka.