Maneter i fokus för framtidens fartygsdesign

Den 26-31 augusti samlas över 100 av världens experter inom marin hydrodynamik i Göteborg. Då arrangeras symposiet Naval Hydrodynamics, ett samarrangemang US office of Naval Research, SSPA Sweden och Chalmers Tekniska Högskola.Ett snabbt växande forskningsområde är bio-inspirerad design.– Genom att härma bland annat maneters, fiskars och delfiners uppträdande kan man utforma skrov och propellrar så att fartygen tar sig fram effektivare. Detta ger miljövinster i form av minskad bränsleförbrukning och ökad energieffektivitet, säger Lars Larsson, Professor i Hydrodynamik vid Chalmers tekniska högskola och en av arrangörerna.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.