Fotograf: Pär-Henrik Sjöström

Kategori: DSM17 | Ekonomi | Fartygsaffärer

”Man har lyckats vara kontracyklisk”

Svenska Skeppshypotek gillar att göra affärer när det är lite tuffare tider. 

– Då gör man ofta affärer på en lite sundare nivå, säger Lars Johanson, vd på Svenska Skeppshypotek.

Han tror att svenska redare som har beställt har beställt på gynnsamma nivåer även om marknaden kanske inte är här nu och kanske inte nästa år heller.

– När leveransen kommer tror jag att man kommer att ligga rätt bra i tiden. För en gångs skull har man lyckats vara kontracyklisk.

Stora volymer

Svenska Skeppshypotek har beviljat lån till nybyggen som kommer att levereras fram till 2020.

– Aktiviteten har varit bra och vi har lånat ut mycket pengar. Vi har stora volymen, kreditlyften per sista juni var 2,6 miljarder för nybyggen.

Bankernas intresse mindre

– Det är förstås en förutsättning att det råder aktivitet i branschen och att det sker transaktioner, köp och sälj och nybeställningar. Jag tror att ett av skälen till att vi gör många affärer är att bankerna har minskat sitt intresse  för att finansiera rederinäring och sjöfart, säger Lars Johanson.

Han berättar att man ser en tydlig förändring.

– Bankerna väljer att jobba med större kunder, mer finansiellt starka kunder, och större volym. De stora rederierna kan få bankernas finansiella intresse, men de andra får inte det. De har svårt att få ett kunderbjudande på finansiering idag, anser Lars Johanson.

Goda projekt finansieras

– Vi har en roll att se till att det finns en finansiering för goda projekt. Jag tror att det är bra att det finns en oberoende aktör som kan fylla den lucka som bankerna lämnar. Det är inte osannolikt att bankerna kommer tillbaka framöver, men som det är idag så har finansieringsmöjligheterna torkat upp.

Lars Johanson ser Svenska Skeppshypotek som ett komplement till bankerna.

– Vi konkurrerar i den långa finansieringen, men konkurrerar inte med bankernas affärer i övrigt. Banken behövs för redaren ändå. Redaren behöver flödeshantering och utlandstransaktioner och vi kan komplettera med finansiering av själva fartyget utan att störa relationen mellan redaren och banken.