MagGregor tar hem kontrakt på 39 kranar

MacGregor koncernen har skrivit en order på att leverera 39 uppsättningar fartygskranar till Yngzijiang Shipyard. Kranarna ska installeras på bulklastare och containerfartyg. MAcGregor uppger orderns värde till USD 37 miljoner.