Maersktanker avvärjde piratattack

Den danskflaggade kemtankern Britta Mærsk, på väg från Singapore till Jeddah, attackerades av pirater i Adenviken på söndag morgon. Tankern gick i så kallat piratläge, med alla portar och luckor stängda och all brandbekämpningsutrustning redo. När piraterna närmade sig aktiverade besättningen på Britta Mærsk sina brandsprutor och sprutade tonvis med vatten överbord, vilket fick piraterna att ge upp sitt bordningsförsök. Danska fregatten Absalon i Task Force 150 var cirka 120 nautiska mil bort när de nåddes av anropet från Britta Mærsk. En Lynxhelikopter sändes ut från Absalon, men när den nådde Maersktankern hade piraterna försvunnit från platsen.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.