Maersk vinst minskade under 2011

A. P. Møller-Mærsk kom inte med några överraskningar när årsresultatet för 2011 presenterades. Siffrorna var som marknaden och analytiker väntat sig: minskade vinster som en följd av förluster i Maersk Line. Detta kompenseras delvis av högre priser på oljan som utvinns av Maersk Oil & Gas. Koncernens intäkter ökade med 7 procent till USD 60,2 miljarder. Vinsten före skatt minskade med tre procent och skrevs till USD 9,4 miljarder.Det är särskilt containerdivisionen som drar ner resultatet. Maersk Lines förlust uppgick till USD 600 miljoner på grund av 35 procent högre priser på bunkerolja och i snitt åtta procent lägre fraktrater på alla rutter. Maersk Oil & Gas å sin sida noterade en vinst på USD 2,1 miljarder, mycket tack vare att priserna på olja steg med 39 procent under året. Maersk Tankers där Broström ingår gjorde en förlust på USD 151 miljoner. APM Terminals, som nu driver containerterminalen i Göteborgs hamn, gjorde en vinst på USD 649 miljoner. Maersk Drilling vinst slutade på USD 495 miljoner medan Maersk Supply Service noterade en vinst på USD 210 miljoner. Bogserbåtsrederiet Em. Z. Svitzers vinst slutade på USD 133 miljoner. FPSO & LNG-divisionens vinst hamnade på måttliga USD 8 miljoner. Retaildivisionen (Netto, Bilka och Føtex) slog till med en vinst på USD 958 miljoner.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.