Maersk sparkar två illojala befälhavare

Två befälhavare i Maersk Supply Services har fått sparken på grund av illojalt beteende i ännu en konflikt mellan A. P. Møller-Mærsk och anställda i koncernen. De båda befälhavarna hade sänt e-post från personliga adresser inom A. P. Møller-Mærsks system till ett öppet forum för en facklig organisation för sjöbefäl. Breven innehöll uttalanden som arbetsgivaren bedömde som illojala mot företaget. Varken de sparkade befälhavarna eller facket har vidtagit några rättsliga åtgärder i ärendet. Befälhavarna var missnöjda med sin arbetssituation och anser sig ha goda möjligheter att få andra och bättre anställningar. Detta är det första kända fall på många år i Danmark när anställda sparkas på grund av illojalitet.