Mærsk överväger att sälja Danske Bank-aktier

A. P. Møller-Mærsk kan komma att sälja sina aktier i Danske Bank. Det finns inga officiella rapporter om en försäljning, men indikationer tyder på att konsultföretaget McKinsey har börjat göra en försäljningsplan av aktieinnehavet som för närvarande tros ha ett värde på DKK 14 miljarder. Om försäljningen genomförs kommer det att bli ytterligare en strategisk avyttring och en förstärkt koncentration kring kärnverksamheterna sjöfart och oljeutvinning/handel. Mærskkoncernen har redan sålt biltransportfartyg, Norfolk Line, Netto UK och Maersk LNG.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.