Maersk Line redovisar åter vinst

Koncernen A. P. Möller Mærsk A/S redovisar en vinst på USD 1 miljard för det andra kvartalet 2012. Detta är en minskning med 39 procent jämfört med motsvarande kvartal året innan. Världens största containerrederi Maersk Line gick nu med vinst, USD 227 miljoner, men för årets första sex månader totalt uppvisar Maersk Line fortfarande en förlust på USD 400 miljoner. Maersk Line noterar en volymtillväxt på 11 procent och en genomsnittlig ökning av fraktraterna med 4,2 procent. En 10 procents höjning av bunkerpriserna vägs delvis upp av 8 procents nedgång i bunkerkonsumtion per transporterad FFE (forty-foot equivalent).A. P. Möller Mærsk A/S skriver upp sina resultatförväntningar för helåret till något över fjolårets resultat på USD 3,4 miljarder. För Maersk Line förväntar sig koncernen ett svagt positivt resultat för helåret 2012.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.