Mærsk-fartyg räddade 27 på Medelhavet

Det danska containerfartyget ”Clementine Mærsk” räddade 27 människor, troligen flyktingar, när deras båt riskerade att sjunka i Medelhavet. Det var hårt väder när flyktingarnas båt siktades och Mærsk-fartygets befälhavare beslöt därför att ta dem ombord. Flyktingarna, de flesta från Somalia, sattes i land i Felixstowe.