MacGregor ro-ro-utrustar Color Lines nybyggen

MacGregor har fått beställning på ro-ro-utrustningen till Color Lines två snabbgående ro-pax-fartyg, som byggs av Aker Finnyards. MacGregor skall leverera bogportar och akterramper samt interna ramper och hissbara bildäck, men också lots/bunkerportar och dörrar till passagerarutrymmen.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.