Lys-Line slutar anlöpa Larvik

Lys-Line har beslutat slopa veckoanlöpet i Larvik eftersom volymen, cirka 30 TEU, är för liten. Däremot fortsätter man anlöpa Nordsjö-terminalen i Brevik och containrar avsedda för Larvik körs landvägen till Brevik. Lys-Line anlöper Oslo, Moss, Halden, Brevik, Skien, Kristiansand och Skogn i Norge.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.