LR-Fairplay och SAI i nära samarbete

Lloyd’s Register-Fairplay, LRF, köper föreningen Sjöfartens Analys Instituts dotterbolag SAIR AB. Verksamheten slås samman med LRF Research Department som också är baserat i Göteborg. LRF tar därmed över SAIs operativa verksamhet och kommer fortsättningsvis att ansvara för produktion och distribution av SAIs medlemsservice.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.