Lotsning från land och lotsplikt för svartflaggor i lotsutredningens betänkande

Regeringens lotsutredare Jonas Bjelfvenstam har nu lämnat över sitt delbetänkande till infrastrukturminister Åsa Torstensson. Ett par större nyheter är en försöksverksamhet med lotsning från land, till att börja med i Göteborg och Öresund, samt att fartyg flaggade i länder på Paris MOU:s svarta lista alltid skall vara lotspliktiga. Utredningen föreslår att en särskild lotslag skall stiftas. I denna skall bl.a. behörighetskrav för lotsar regleras. I lotslagens definition av lotsning skall också begreppet kommunikation läggas till de tidigare – navigering och manövrering. Kravet på svenskt medborgarskap för lotsar slopas. Utredaren vill se en mer riskbaserad lotsplikt och föreslår bl.a. förändringar i regelverket kring lotsdispenser som mildrar den skarpa gränsen mellan lotspliktiga och icke-lotspliktiga fartyg och som ökar möjligheterna för lägre befäl att utnyttja dispenser. Samtidigt slopas den generella dispensen och befälhavarens ansvar att tillkalla lots regleras. Ett utrustningskrav kommer också att ligga till grund för dispenser. Att lotsa utan att ha behörighetsbevis skall kunna ge fängelse. Sjöfartsinspektionen får ett större ansvar bl.a. för examination av dispenser. Inspektionen skall också utforma ett mer flexibelt regelverk.Utredaren föreslår också att en oberoende organisation skall få uppdraget att följa och utvärdera lotsningens effekter. I maj kommer slutbetänkandet som omfattar en total översyn av Sjöfartsverkets organisation. Då kommer också förslag om lotsningens finansiering och organisation vilket även omfattar frågan om lotsningsmonopolet och eventuella former för privatisering av lotsningstjänster.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.