Londons roll som internationellt sjöfartscentra hotat

Den brittiska regeringens förslag i budgeten om beskattning av utlänningar som är verksamma och bosatta men inte skrivna i landet har mötts av massiv kritik. Flera organisationer, som Baltic Exchange och Chamber of Shipping, menar att detta kommer att slå hårt mot City of London som internationellt ledande sjöfarts- och finanscentra. Man befarar en massiv utflyttning av inte minst grekiska redare vilket kommer att leda till att de maritima serviceverksamheterna i city, som mäklerier, sjörättsjurister, sjöförsäkringsföretag och fartygsfinansiärer, följer efter. I dag beräknas 15.000 människor arbeta inom City of Londons maritima servicessektor som netto genererar GBP 1,5 miljarder i utländska intäkter.Regeringen menar att det nuvarande förmånliga skattesystemet för utlänningar, där man särskiljer ”bosatt” och ”hemvist” är unikt och en anomali internationellt. Kritikerna returnerar med att City of Londons framgång som finansiellt centra också är unik och bygger på dessa unika skattevillkor.Inom sjöfartssektorn fruktar man nu utflyttningar till andra centra som Singapore, Dubai, Pireus, Geneve, New York och Köpenhamn. Det är inte bara inom sjöfarten som oron är stor, det gäller även andra sektorer som inom läkemedel där aktörer har flaggat för flytt till Schweiz och New Jersey och inom flygindustrin som räknar med att nyckelpersonal flyttar tillbaka till sina hemländer som Frankrike, Tyskland och Italien. Enligt Financial Mirror kan förslaget också få konsekvenser för helt andra verksamheter och man nämner museer som kan tvingas lämna tillbaka föremål som lånats av utlänningar som nu lämnar landet.

Kommentarer

Skriv en kommentar Svara till

Alla kommentarer granskas och modereras av vår redaktion innan de publiceras. Din email kommer aldrig bli publik.