LNG-tanker räddar sex från sjunkande dhow

Den danskflaggade LNG-tankern Maersk Ras Laffa räddade sex iranska sjömän från deras dhow som höll på att sjunka i Persiska viken. Dhowen hade hissat sos-signal som upptäcktes av den vakthavande styrmannen på Maersk Ras Laffa De sex nödställda plockades upp med MOB-båten och efter en kort vistelse ombord på LNG-tankern sattes de över på ett annat fartyg som kunde ta dem med tillbaka till Iran och Maersk Ras Laffan kunde fortsätta sin resa från Ras Laffan till Barcelona via Suez.