Fotograf: Bothnia Bulk

Kategori: Miljö | Torrlast

LNG-projekt i Bottenviken

Ett nytt EU-projekt syftar till att flytta över tåg- och vägtransporter i Norra Sverige till LNG-fartyg i Bottenviken.

Projektet Bothnia Bulk har precis skickat in en ansökan ekonomiskt stöd till EU-kommissionens fond för ett sammanlänkat Europa, också kallad CEF-fonden (Connecting European Facility). Målet är att på ett mer miljövänligt sätt kunna transportera malm från Luleås hamn till stålverken i Oxelösund och finska Brahestad.

Den drivande parten i ansökan är ESL-shipping som nyligen skrivit ett leveransavtal med SSAB om att transportera malm från gruvorna i norra Sverige till SSAB:s stålverk i Oxelösund och Brahestad.

Två fartyg beställda

I samband med detta beställde ESL två stycken LNG-drivna bulkfartyg för leverans första halvan av 2018.

Fartygen är på 25.600 dwt vardera och enligt rederiet kommer utsläppen av CO2 minska med 50 procent jämfört med fartygen som används idag. De båda fartygen uppges kosta 60 miljoner euro.

Miljövänligaste torrlastfartygen i Östesjön

– Vi ansöker stödfinansiering för miljösatsningarna ombord på fartygen som vi uppskattar kostar cirka 18–19 miljoner euro. Och man kan som mest få stöd för 30% av de kostnaderna, vilket innebär 5–6 miljoner euro, säger Mikki Koskinen, vd på ESL Shipping till Sjöfartstidningen.

Enligt honom passar projektet väl in i EU-kommissionens mål om att främja miljön, något som krävs för att projektet ska beviljas stöd.

– Vi kommer minska CO2-utsläppen drastiskt och fartygen blir de mest miljövänliga torrlastfartygen på Östersjön. Samtidigt som vi främjar utvecklingen av alternativa bränslen, säger han.

Landanslutningar

Utskeppningen av malmen kommer ske i Luleå. Och hamnen behöver genomföra en del investeringar för att kunna ta emot de nya fartygen.

– Främst handlar det om att kunna förse fartygen med landström och så tittar vi på hur man ska kunna lösa LNG-bunkring av fartygen, säger Luleå hamns vd Henrik Vuorinen, till Sjöfartstidningen.

Behöver muddra

I Oxelösunds hamn behöver ännu större investeringar genomföras, enligt vd Erik Zetterlund.

– Vi har idag kranar och stationer för lossning av malm. Men för att vi ska kunna ta emot de här nya, stora fartygen behöver vi fördjupa hamnbassängen.

– Vi behöver ett djup på minst 11 meter. Och det handlar om en investering på cirka 40 miljoner kronor.

Besked efter sommaren

Ansökan till CEF-fonden skickades in i slutet av januari och beslut väntas under sommaren eller början av hösten. Förutom att projektet ska passa in i Kommissionens miljömål krävs det också att två EU-länder är inblandade i projektet, samt att dessa godkänner projekten.

– Två länder är ju med, Sverige och Finland. Och de båda ländernas myndigheter har godkänt projektet, säger Mikki Koskinen.

– Nu hoppas vi på ett positivt besked från EU senare i år. Men fartygen kommer vi ta i trafik oavsett vad som händer.