LNG-produktion återstartad vid Melkøya

LNG-anläggningen vid Melkøya som processar gas från Snøhvit-fältet i Barents Hav, har återstartat LNG-produktionen på 60 procents kapacitet, vilket kommer gälla för hela 2008. Senast produktionen var igång var 31 oktober förra året. Fält- och anläggningsägaren StatoilHydro behöver sannolikt byta ut nyckelkomponenter för att åter kunna producera på 100 procents kapacitet. Två expertteam har arbetat hårt med att reda ut problemen vid anläggningen. De tekniska svårigheterna är centrerade kring en av värmeväxlarna. Även på ett 60 procentigt kapacitetsutnyttjande kommer anläggningen producera 1,5 miljoner ton koldioxid per år, vilket är 15 gånger mer än norska myndigheter gett tillstånd för.